Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot ***I (keskustelu)
 14.Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (keskustelu)
 15.Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)
 16.Energiatehokkuusmerkintä ***I (keskustelu)
 17.Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu - Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (keskustelu)
 18.Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (144 kb) Läsnäololista (58 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (33 kb) 
 
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (23 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (15 kb) 
 
Pöytäkirja (228 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (341 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö