Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines ***I (debat)
 14.Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (debat)
 15.Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 16.Energie-efficiëntie-etikettering ***I (debat)
 17.Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (debat)
 18.Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (33 kb) 
 
Notulen (162 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (15 kb) 
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (340 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid