Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Uttalande av talmannen
 4.Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (debatt)
 14.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (debatt)
 15.Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 16.Energieffektivitetsmärkning ***I (debatt)
 17.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (debatt)
 18.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (143 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (33 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Närvarolista (23 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (15 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (341 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy