Indeks 
Zapisnik
PDF 227kWORD 74k
Ponedjeljak, 4. srpnja 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Sjećanje
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve ***I (rasprava)
 14.Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (rasprava)
 15.Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih (rasprava)
 16.Označivanje energetske učinkovitosti ***I (rasprava)
 17.Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost - Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja (rasprava)
 18.Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (kratko predstavljanje)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05.


2. Sjećanje

Predsjednik je odao počast u sjećanje na Michela Rocarda, bivšeg francuskog premijera i zastupnika u Europskom parlamentu.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o nedavnim terorističkim atentatima u Turskoj, Jemenu, Bangladešu i Iraku u kojima je život izgubilo 300 osoba, a više od 500 osoba različita podrijetla, vjeroispovjesti i nacionalnosti je ranjeno. Pozvao je na to da Parlament najoštrije osudi zajedničku prijetnju koju predstavlja međunarodni terorizam.

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Luke Ming Flanagan priopćio je da je bio nazočan na sjednici od 23. lipnja 2016., ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.

Monika Smolková bila je nazočna na sjednici od 28. lipnja 2016., ali njezino ime nije na popisu nazočnih.

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 22., 23. i 28. lipnja 2016.

°
° ° °

Govorila je Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi izrazila svoju sućut obiteljima 9 talijanskih žrtava atentata u Bangladešu i kako bi povukla zahtjev za izmjenu dnevnog reda od četvrtka koju je njezin klub prethodno zatražio (točka 12. zapisnika od 4.7.2016.).


5. Sastav Parlamenta

Nadležne poljske i portugalske vlasti uputile su obavijest Europskom parlamentu o imenovanju Urszule Krupe na mjesto Janusza Wojciechowskog s danom stupanja na snagu 24. lipnja 2016. te imenovanju Manuela Antónia Dos Santosa na mjesto Elise Ferreire s danom stupanja na snagu 28. lipnja 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Urszule Krupa i Manuel António Dos Santos sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Klubova zastupnika S&D-a, Verts/ALE-a i EFDD-a zaprimio sljedeće obavijesti o imenovanju:

Odbor DEVE: Manuel António Dos Santos umjesto Pedra Silve Pereire

Odbor ITRE: Jakop Dalunde

Odbor AFCO: Diane James umjesto Petra Macha

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Manuel António Dos Santos

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Jakop Dalunde

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Jakop Dalunde

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Moldove: Jakop Dalunde

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


7. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P7_TA(2013)0482(COR02) najavljen je na plenarnoj sjednici od 22. lipnja 2016. (točka 7. dnevnog reda od 22.6.2016).

Budući da klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu, 6. srpnja 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu na Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Europske unije i njezinih službenika (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od veljače I, veljače II i ožujka 2016 dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000073/2016) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Postojanje necarinskih prepreka za izvoznike hrane na unutarnjem tržištu EU-a (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Kazahstana Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Republike Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Perua Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

2) odbora

2.1) izvješća

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke 2005/267/EZ (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom (2015/2258(INI)) – Odbor EMPL (pridruženi odbor) - Izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Izvješće o izbjeglicama: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (2015/2321(INI)) - Odbor EMPL (pridruženi odbor) - Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (2015/2340(INI)) - Odbor AFET (pridruženi odbor) - Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE - Izvjestitelj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Izvješće o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti (2015/2038(INI)) - INTA - Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Izvješće o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja (2015/2105(INI)) - INTA - : Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od srpnja 2016 (PE 585.204/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

— predsjednik je obavijestio da se glasovanje o izvješču Igora Šoltesa : Imenovanje člana Revizorskog suda - Leo Brincat (točka 61. konačnog prijedloga dnevnog reda) mora odgoditi zbog toga što se nije održalo saslušanje kandidata. Zbog toga je rok od 2 mjeseca koji je predviđen člankom 121. stavkom 3. Poslovnika produljen.

— zahtjev klubova zastupnika GUE/NGL-a i S&D-a za upis u dnevni red kao prve točke poslijepodnevog dijela sjednice rasprave o izjavama Vijeća i Komisije o temi Nedavni događaji u Poljskoj i njihove posljedice na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima”, koja bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucije o kojem bi se glasovalo u srijedu.

Govorili su: Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, Enrique Guerrero Salom, za zahtjev, Ryszard Czarnecki, protiv zahtjeva, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je predložio da se rasprava i glasovanje održe tijekom rujanske sjednice, Rebecca Harms i Manfred Weber koji su podržali taj prijedlog.

Poimeničnim glasovanjem (116 za, 169 protiv, 70 uzdržanih) Parlament je odbacio prvotni zahtjev.

Elektroničkim glasovanjem (276 za, 52 protiv, 18 uzdržanih) Parlament je podržao prijedlog Kluba ALDE-a.

Srijeda

— zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za upis u dnevni red kao druge točke poslijepodnevnog dijela rasprave o Izjavi potpredsjednice / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novim inicijativama u vezi s mirovnim postupkom na Bliskom istoku.

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev i Neoklis Sylikiotis, koji je zahtjev podržao.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (174 za, 136 protiv, 17 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Četvrtak

— zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o tome da se u umjesto rasprave o Bahreinu (točka 90. konačnog prijedloga dnevnog reda) na dnevni red uvrsti rasprava o terorističkim napadima u Bangladešu povučen je (točka 4. zapisnika od 4.7.2016.). Parament se s time složio.

Time je utvrđen plan rada.


13. Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jiří Pospíšil (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Giovanni La Via, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Jasenko Selimovic.

Govorile su: Marianne Thyssen i Elisabetta Gardini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 5.7.2016..


14. Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (rasprava)

Izvješće o izbjeglicama: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada [2015/2321(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei predstavio je izvješće.

Govorila je Julie Ward (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT).

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Thomas Mann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jutta Steinruck, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Marcus Pretzell.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes i Krisztina Morvai.

Govorili su: Marianne Thyssen i Brando Benifei.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 5.7.2016..


15. Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000094/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel obrazložio je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Elisabeth Morin-Chartier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Brando Benifei, Anne Sander, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro i Sergio Gutiérrez Prieto.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Georgios Epitideios.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


16. Označivanje energetske učinkovitosti ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorio je Herbert Reul, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Martina Werner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López i Jeppe Kofod.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Seán Kelly.

Govorili su: Cecilia Malmström i Dario Tamburrano.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 6.7.2016..


17. Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost - Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja (rasprava)

Izvješće o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti [2015/2038(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Izvješće o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja [2015/2105(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza i Tiziana Beghin predstavile su svoja izvješća.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Lola Sánchez Caldentey (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), João Pimenta Lopes (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), Tokia Saïfi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Jan Zahradil (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Joachim Schuster (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Dita Charanzová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Esther Herranz García (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, David Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala i Laima Liucija Andrikienė.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz i Pedro Silva Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorile su: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza i Tiziana Beghin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.4. zapisnika od 5.7.2016. i točka 4.5. zapisnika od 5.7.2016.


18. Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a [2015/2340(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler predstavila je izvješće.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek i Jasenko Selimovic.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika od 5.7.2016..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský i Esther Herranz García.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 585.204/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:15 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti