Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

2. Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Mark Rutte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy