Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg

3. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016 (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016 (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Paul Nuttall for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Richard Corbett og Luke Ming Flanagan for at stille et blåt kort-spørgsmål til Richard Corbett.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Richard Corbett, der besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Catherine Bearder, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon og Janusz Lewandowski.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Jo Leinen, Angelika Niebler og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach og Ivan Jakovčić.

Talere: Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik