Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

3. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2016) päätelmät (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2016) päätelmät (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Richard Corbett ja Luke Ming Flanagan, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Richard Corbettille.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Richard Corbett, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Catherine Bearder, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon ja Janusz Lewandowski.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Jo Leinen, Angelika Niebler ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö