Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 5., Kedd - Strasbourg

3. Az Európai Tanács 2016. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2016. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Herbert Reul, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Richard Corbett és Luke Ming Flanagan aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Richard Corbett.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Richard Corbett, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Catherine Bearder, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon és Janusz Lewandowski.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Jo Leinen, Angelika Niebler és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat