Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. liepos 5 d. - Strasbūras

3. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2016 m. birželio 28–29 d.) išvados (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2016 m. birželio 28–29 d.) išvados (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten), Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Herbert Reul (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Richard Corbett ir Luke Ming Flanagan (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Richard Corbett.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Richard Corbett (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėLuke Ming Flanagan), Ryszard Czarnecki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Catherine Bearder (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Boştinaru), Barbara Spinelli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Ian Hudghton (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Rolandas Paksas, Janice Atkinson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Enrique Guerrero Salom (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zigmantas Balčytis), Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Martina Anderson, Molly Scott Cato (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Corbett), Petr Mach, Marcel de Graaff (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon ir Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Jo Leinen, Angelika Niebler ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika