Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs - Strasbūra

3. Eiropadomes 2016. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2016. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (2016/2711(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Richard Corbett un Luke Ming Flanagan, uzdodot zilās kartītes jautājumu Richard Corbett.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Richard Corbett, kas atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Catherine Bearder, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon un Janusz Lewandowski.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Jo Leinen, Angelika Niebler un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika