Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 5. julij 2016 - Strasbourg

3. Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016 (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016 (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Richard Corbett in Luke Ming Flanagan, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Richardu Corbettu.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Richard Corbett, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Catherine Bearder, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon in Janusz Lewandowski.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorili so Jo Leinen, Angelika Niebler in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov