Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2321(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0297

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

4.3. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας [2015/2321(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την επιτροπή EMPL)

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0297)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου