Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0217/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0298

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

4.4. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη [2015/2038(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0298)

Παρεμβάσεις

Οι Reinhard Bütikofer και Monika Hohlmeier πριν την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής αναφοράς Γ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου