Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

4. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.2. Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0296)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (hlasování)

Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu [2015/2321(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem EMPL)

přijat (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků (hlasování)

Zpráva o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků [2015/2038(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0298)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer a Monika Hohlmeier před hlasováním o bodu odůvodnění C.


4.5. Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (hlasování)

Zpráva o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice [2015/2105(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou Verts/ALE)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem INTA)

přijat (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (hlasování)

Zpráva o boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU [2015/2340(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0300)

Právní upozornění - Ochrana soukromí