Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 5. srpnja 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

4. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


4.1. Sporazum između EU-a i Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.2. Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2016)0296)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (glasovanje)

Izvješće o izbjeglicama: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada [2015/2321(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Odbor EMPL)

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost (glasovanje)

Izvješće o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti [2015/2038(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0298)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer i Monika Hohlmeier prije glasovanja o uvodnoj izjavi C.


4.5. Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja (glasovanje)

Izvješće o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja [2015/2105(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika Verts/ALE-a)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika GUE/NGL-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Odbor INTA)

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (glasovanje)

Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a [2015/2340(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0300)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti