Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 5., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

4. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. EU-Peru megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0295)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.2. A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékei ***I (szavazás)

Jelentés a nem közúti mozgó gépek és berendezések belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2016)0296)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Menekültek: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció (szavazás)

Jelentés a menekültekről: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció [2015/2321(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az EMPL bizottság nyújtotta be)

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Szociális és környezetvédelmi normák, emberi jogok és vállalati felelősségvállalás (szavazás)

Jelentés a szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatos 2010-es parlamenti ajánlások végrehajtásáról [2015/2038(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0298)

Felszólalások

Reinhard Bütikofer és Monika Hohlmeier a szavazás előtt, a C. preambulumbekezdésről.


4.5. A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (szavazás)

Jelentés a kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról [2015/2105(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a Verts/ALE képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a GUE/NGL képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az INTA bizottság nyújtotta be)

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem (szavazás)

Jelentés az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelemről [2015/2340(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0300)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat