Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. liepos 5 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.2. Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2016)0296)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (balsavimas)

Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką [2015/2321(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EMPL komitetas)

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė (balsavimas)

Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo [2015/2038(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0298)

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer ir Monika Hohlmeier prieš balsuojant dėl konstatuojamosios dalies C.


4.5. Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų [2015/2105(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė frakcija Verts/ALE)

Atmesta

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė frakcija GUE/NGL)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė INTA komitetas)

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose [2015/2340(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0300)

Teisinė informacija - Privatumo politika