Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 5. julij 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

4. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.2. Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2016)0296)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela (glasovanje)

Poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela [2015/2321(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga vloži skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga vloži odbor EMPL)

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost (glasovanje)

Poročilo o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb [2015/2038(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0298)

Govori

Reinhard Bütikofer in Monika Hohlmeier pred glasovanjem o uvodni izjavi C.


4.5. V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (glasovanje)

Poročilo o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe [2015/2105(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga vloži skupina Verts/ALE)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga vloži skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga vloži odbor INTA)

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (glasovanje)

Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU [2015/2340(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0300)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov