Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

4.2. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (omröstning)

4.3. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (omröstning)

4.4. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (omröstning)

4.5. En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (omröstning)

4.6. Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy