Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy