Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

8. Внесени документи

Внесени са следните доклади от парламентарните комисии:

- Доклад относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (2016/2038(INI)) - TAX2 - Докладчици: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Правна информация - Политика за поверителност