Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

- Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku (2016/2038(INI)) - výbor TAX2 - Spravodajcovia: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pwred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia