Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från parlamentets utskott:

- Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (2016/2038(INI)) - utskottet TAX2 - Föredragande: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy