Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2353(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0224/2016

Předložené texty :

A8-0224/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0309

Zápis
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk

9. Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (rozprava)
CRE

Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise [2015/2353(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uvedli zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Neena Gill (navrhovatelka výboru AFET), Paul Rübig (navrhovatel výboru DEVE), Georgi Pirinski (navrhovatel výboru EMPL), Janusz Lewandowski (navrhovatel výboru ITRE), Marian-Jean Marinescu (navrhovatel výboru TRAN), Kerstin Westphal (navrhovatelka výboru REGI), Peter Jahr (navrhovatel výboru AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Laura Agea (navrhovatelka výboru LIBE), Pedro Silva Pereira (navrhovatel výboru AFCO), Clare Moody (navrhovatelka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso a Inés Ayala Sender.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov a Ivana Maletić.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 6.7.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí