Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2353(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0224/2016

Indgivne tekster :

A8-0224/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0309

Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg

9. Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag [2015/2353(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht og Isabelle Thomas forelagde betænkningen

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Neena Gill (ordfører for udtalelse fra AFET), Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra DEVE), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra EMPL), Janusz Lewandowski (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra TRAN), Kerstin Westphal (ordfører for udtalelse fra REGI), Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Laura Agea (ordfører for udtalelse fra LIBE), Pedro Silva Pereira (ordfører for udtalelse fra AFCO), Clare Moody (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov og Ivana Maletić.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 6.7.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik