Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2353(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0224/2016

Teksty złożone :

A8-0224/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0309

Protokół
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg

9. Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji [2015/2353(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht i Isabelle Thomas przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Janusz Lewandowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Kerstin Westphal (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Laura Agea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Pedro Silva Pereira (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Clare Moody (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov i Ivana Maletić.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht i Isabelle Thomas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności