Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2353(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0224/2016

Texte depuse :

A8-0224/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0309

Proces-verbal
Marţi, 5 iulie 2016 - Strasbourg

9. Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (dezbatere)
CRE

Raport referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei [2015/2353(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht și Isabelle Thomas și-au prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Paul Rübig (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Janusz Lewandowski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Kerstin Westphal (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Laura Agea (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Pedro Silva Pereira (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Clare Moody (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso și Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov și Ivana Maletić.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 6.7.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate