Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2353(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0224/2016

Predkladané texty :

A8-0224/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0309

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg

9. Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (rozprava)
CRE

Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie [2015/2353(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas predstavili správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Janusz Lewandowski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Kerstin Westphal (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Laura Agea (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Pedro Silva Pereira (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Clare Moody (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov a Ivana Maletić.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia