Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0223/2016

Внесени текстове :

A8-0223/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0310

Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

10. Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно данъчните постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие [2016/2038(INI)] - Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2). Докладчици: Jeppe Kofod и Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod и Michael Theurer представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi и Gunnar Hökmark.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere и Burkhard Balz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes и Franc Bogovič.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod и Michael Theurer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 6.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност