Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2038(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0223/2016

Ingivna texter :

A8-0223/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0310

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (debatt)
CRE

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2016/2038(INI)] - Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2). Föredragande: Jeppe Kofod och Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod och Michael Theurer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi och Gunnar Hökmark.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Tom Vandenkendelaere och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Franc Bogovič.

Talare: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy