Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0310(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0200/2016

Předložené texty :

A8-0200/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0305

Zápis
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk

11. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks uvedl zprávu.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Ilhan Kyuchyuk (navrhovatel výboru AFET), Eider Gardiazabal Rubial (navrhovatelka výboru BUDG), Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH), Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese a Victor Boştinaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini a Barbara Matera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Artis Pabriks.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 6.7.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí