Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0310(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2016

Indgivne tekster :

A8-0200/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0305

Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg

11. Europæisk grænse- og kystvagt ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks forelagde betænkningen.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Ilhan Kyuchyuk (ordfører for udtalelse fra AFET), Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese og Victor Boştinaru.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini og Barbara Matera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton og Eleftherios Synadinos.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Artis Pabriks.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 6.7.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik