Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0310(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2016

Predkladané texty :

A8-0200/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0305

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg

11. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ilhan Kyuchyuk (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese a Victor Boştinaru.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini a Barbara Matera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Artis Pabriks.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia