Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 5 juli 2016 - Straatsburg

12. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie AGRI: Urszula Krupa.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid