Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0211/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0211/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0303

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

13. Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Antanas Guoga, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen και Michał Boni.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Christian Ehler.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου