Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2016

Ingivna texter :

A8-0211/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0303

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

13. Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Antanas Guoga för ALDE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Christian Ehler.

Talare: Günther Oettinger och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy