Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0851/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0311

Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

14. Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Christian Ehler, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Искра Михайлова, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Андрей Новаков.

Изказа се Carlos Moedas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно полезните взаимодействия за иновации: европейски структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове и програми на ЕС за иновации (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно полезните взаимодействия за иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно полезните взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно полезните взаимодействия за целите на иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz и Derek Vaughan, от името на групата S&D, относно полезните взаимодействия за иновации: европейски структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове и програми на ЕС за иновации (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, относно полезните взаимодействия за иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 6.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност