Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0851/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0311

Zápis
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

14. Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christian Ehler za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Andrey Novakov.

Vystoupil Carlos Moedas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o součinnosti pro inovace: evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020 a další evropské inovační fondy a programy EU (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a dalšími evropskými fondy pro inovace v zájmu inovací (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o součinnostech mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a jinými evropskými fondy v oblasti inovací (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan za skupinu S&D o součinnosti pro inovace: evropské strukturální a investiční fondy, program Horizont 2020 a další evropské fondy pro inovace a programy EU (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o součinnosti v oblasti inovací mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, Horizontem 2020 a dalšími inovačními fondy (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 6.7.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí