Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0851/2016

Arutelud :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0311

Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

14. Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Andrey Novakov.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel innovatsioonile suunatud koostoime kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020‟ ning muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel innovatsioonile suunatud koosmõju kohta struktuurifondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020“ vahelise koostoime kohta (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel innovatsioonile suunatud koosmõju kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz ja Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel innovatsioonialase koostoime kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“ ning muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel innovatsioonile suunatud koostoime kohta struktuurifondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika