Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2695(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0851/2016

Debatten :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0311

Notulen
Dinsdag 5 juli 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

14. Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Andrey Novakov.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over synergieën voor innovatie: de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen en EU-programma's (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over synergieën voor innovatie tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over synergieën voor innovatie tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler en Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz en Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, over synergieën voor innovatie: de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen en EU-programma's (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, over synergieën voor innovatie tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 6.7.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid