Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0851/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0311

Protokół
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

14. Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Christian Ehler w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Andrey Novakov.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie synergii dla innowacji: europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” i inne europejskie fundusze i programy UE na rzecz innowacji (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, w sprawie synergii w innowacji między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, programem ramowym „Horyzont 2020” i innymi unijnymi programami w obszarze funduszy na innowacje (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie synergii między funduszami strukturalnymi i programem „Horyzont 2020” (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, w sprawie synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a programem „Horyzont 2020” i innymi europejskimi funduszami na rzecz innowacji (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler i Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz i Derek Vaughan w imieniu grupy S&D, w sprawie synergii na rzecz innowacyjności: europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program ramowy „Horyzont 2020” oraz inne europejskie fundusze i programy unijne na rzecz innowacji (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina i Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie synergii na rzecz innowacji między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, programem ramowym »Horyzont 2020« i innymi europejskimi funduszami na rzecz innowacji (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności