Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2695(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0851/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0311

Proces-verbal
Marţi, 5 iulie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

14. Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Christian Ehler, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira și Andrey Novakov.

A intervenit Carlos Moedas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la sinergiile dintre fondurile structurale și Orizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler și Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz și Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, referitoare la sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 6.7.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate