Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0851/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0311

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

14. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Andrey Novakov.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE o synergiách v záujme inovácie: európske štrukturálne a investičné fondy, Horizont 2020 a iné európske inovačné fondy a programy EÚ (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o synergiách medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, programom Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o synergiách medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, iniciatívou Horizont 2020 a inými európskymi fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan v mene skupiny S&D o súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, iniciatívou Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o synergiách medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, programom Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia