Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0068/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0307

Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

15. Европейска агенция по морска безопасност ***I - Агенция на Общността за контрол на рибарството ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer и Alain Cadec представиха докладите.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer и Clara Eugenia Aguilera García.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Violeta Bulc, Michael Cramer и Alain Cadec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 6.7.2016 г и точка 6.7 от протокола от 6.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност