Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0308(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0068/2016

Debatten :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0307

Notulen
Dinsdag 5 juli 2016 - Straatsburg

15. Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***I - Communautair Bureau voor visserijcontrole ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer en Alain Cadec leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer en Clara Eugenia Aguilera García.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Michael Cramer en Alain Cadec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 6.7.2016 en punt 6.7 van de notulen van 6.7.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid