Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0068/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0307

Protokół
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg

15. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I - Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer i Alain Cadec przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer i Clara Eugenia Aguilera García.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Michael Cramer i Alain Cadec.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 6.7.2016 i pkt 6.7 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności