Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0308(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0068/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0307

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg

15. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer a Alain Cadec uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer a Clara Eugenia Aguilera García.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Violeta Bulc, Michael Cramer a Alain Cadec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 6.7.2016 a bod 6.7 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia