Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

16. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Η Ingeborg Gräßle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský και Julia Pitera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Ingeborg Gräßle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου