Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на нидерландското председателство (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2016 г. (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Пределни стойности за извънпътната техника ***I (гласуване)
  4.3.Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (гласуване)
  4.4.Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност (гласуване)
  4.5.Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (гласуване)
  4.6.Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Внесени документи
 9.Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (разискване)
 10.Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (разискване)
 11.Европейска гранична и брегова охрана ***I (разискване)
 12.Състав на комисиите
 13.Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II (разискване)
 14.Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (разискване)
 15.Европейска агенция по морска безопасност ***I - Агенция на Общността за контрол на рибарството ***I (разискване)
 16.Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (172 kb) Списък на присъствалите (65 kb)    Поименни гласувания (3758 kb) 
 
Протокол (178 kb) Списък на присъствалите (24 kb) Резултати от различните гласувания (53 kb) Поименни гласувания (152 kb) 
 
Протокол (263 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (844 kb) Поименни гласувания (3228 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност