Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det nederlandske formandskab (forhandling)
 3.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016 (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Aftale mellem EU og Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.2.Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner ***I (afstemning)
  4.3.Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (afstemning)
  4.4.Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)
  4.5.En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (afstemning)
  4.6.Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (forhandling)
 10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) (forhandling)
 11.Europæisk grænse- og kystvagt ***I (forhandling)
 12.Udvalgenes sammensætning
 13.Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen ***II (forhandling)
 14.Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (forhandling)
 15.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***I - EU-Fiskerikontrolagenturet ***I (forhandling)
 16.Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg ***I (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (154 kb) Deltagerliste (65 kb)    Afstemning ved navneopråb (3758 kb) 
 
Protokol (156 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (47 kb) Afstemning ved navneopråb (150 kb) 
 
Protokol (240 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (594 kb) Afstemning ved navneopråb (3148 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik